Vastgoedbeheer | Property Management

Steeds meer eigenaars van zowel kantoorgebouwen, winkels, semi-industriële complexen als logistieke gebouwen en appartementen vertrouwen ons het beheer van hun eigendommen toe.

Onze klanten doen een beroep op ons om de werking, de instandhouding en de exploitatie van hun eigendommen te verzekeren en te optimaliseren.

Als vertrouwenspersoon en partner van onze opdrachtgevers behartigen wij hun belangen zowel op administratief, financieel en technisch vlak.

  Onze helpdesk staat ter beschikking van onze klanten en behandelt al hun vragen.

  Ook buiten de kantooruren biedt een permanente dienst de noodzakelijke opvolging.

  Als vastgoedbeheerder biedt Cobelpro een uitgebreid dienstenpakket aan, dat wordt onderverdeeld in verschillende thema’s:

  header

  01. Technisch beheer

  Het technisch beheer omvat onder meer:

  • Het toezien op de goede werking en het preventief en curatief onderhoud van het gebouw en de technische installaties.
  • Het uitwerken van voorstellen, budgetten en voorzieningen voor onderhoudsprogramma’s en verbeteringen aan het gebouw.
  • Het opvolgen van deze onderhoudsprogramma’s.
  • Het adviseren van de eigenaar bij de selectie en de aanstelling van onderhoudsfirma’s, leveranciers en aannemers.
  • Het laten uitvoeren van de vereiste periodieke controles en keuringen.
  • Het laten uitvoeren van plaatsbeschrijvingen bij in- en uittrede van een huurder.
  header

  02. Administratief beheer

  Het administratief beheer omvat onder meer:

  • Bewaring en opvolging van alle contractuele documenten zoals huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, reglement van inwendige orde, enz…
  • Bijstand bij het opstellen en toezicht op de naleving van contracten.
  • Opvolging van huurwaarborgen.
  • Beheer van verzekeringspolissen en opvolging van schadegevallen.
  • Bewaring, opvolging en wanneer nodig, verlening van bijstand bij het hernieuwen van alle wettelijk vereiste vergunningen, attesten, enz…
  • Regelmatig overleg met huurders en verhuurder.
  header

  03. Financieel beheer

  Het financieel beheer omvat onder meer:

  • De periodieke opvraging en indexatie van huurgelden.
  • De opvolging van de betalingen van huurgelden.
  • De eventuele doorrekening van onroerende voorheffing.
  • Het centraliseren, controleren en betalen van binnenkomende facturen.
  • De provisionering van servicekosten.
  • Het opstellen van periodieke afrekeningen van gemeenschappelijke lasten.
  • De opvolging van de betaling van deze afrekeningen.
  • Het voorleggen aan de eigenaar van de nodige financiële overzichten en prognoses inzake huurinkomsten en uitgaven.
  • Het periodiek voorleggen aan de eigenaar van geactualiseerde overzichten van de huurtoestand van het gebouw met vermelding van kritische data en te voorziene acties.
  header

  04. Project management

  Dankzij de oordeelkundige en diepgaande voorbereiding van projecten, streven wij ernaar in nauwe samenwerking met onze klanten, de duur van de werkzaamheden in alle stadia te verminderen zodat het project sneller in de gebruiksfase kan komen.

  De uitvoeringskosten van het project worden beter onder controle gehouden, er wordt nauw toegezien op de kwaliteit van het geleverde werk en de gebruikte materialen, de rendabiliteit wordt verhoogd en de exploitatiekosten worden gereduceerd.

  De klant wordt volledig ontlast van de projecten en wordt door ons vertegenwoordigd, volledig volgens zijn wensen, in alle stadia van het project, van ontwerp over studies, tot uitvoering en bijstand bij de oplevering.

  In een constante interactie tussen bouwheer, uitvoerders en ontwerpers wordt Cobelpro het centrale aanspreekpunt van alle partijen die bij de uitvoering van een project zijn betrokken.

  • Eén centraal aanspreekpunt
  • Volledige overname van de opvolging van de projecten
  • Beperking van de risico’s
  • Controle van de bouwkosten
  • Vermindering van de exploitatiekosten
  • Beperking van de duur van de werken
  • Verbetering van de kwaliteit
  header

  05. Park management

  • Pegasus Park
  • Axis Parc
  • Namur Office Park
  • Nivelles Office Park
  • Hoeilaart Office Park
  • Retail Park Lier
  • Watson & Crick Office Park

  06. Facilitair Beheer

  • Pegasus Park
  • Axis Parc
  • Namur Office Park
  • Nivelles Office Park
  • Hoeilaart Office Park
  • Retail Park Lier
  • Watson & Crick Office Park
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan